avone
 

Tietosuojaseloste

Päivitetty: 23.1.2022

1 Rekisterinpitäjä

Avone Oy
Konepajankuja 1, 00510 Helsinki
3262987-4

Yhteyshenkilö
Vaula Aunola
etunimi.sukunimi@avone.fi

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
  • Markkinointi omille asiakkaille
  • Analysointi ja tilastointi

3 Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot

  • Nimi
  • Sähköposti

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakkaan itse itsestään antamansa tiedot

4 Nettisivun evästekäytännöt
Seuraavassa tietoa tämän sivuston evästekäytännöistä: mitä tietoja nettisivulla kerätään ja miksi.

Mitä evästeet (=cookies) ovat?
Kuten useimmat net­ti­si­vut, myös tämä sivusto käyttää evästeitä. Ne ovat pieniä tie­dos­to­ja, jotka selaimesi tallentaa lait­teel­le­si pa­ran­taak­seen sivuston käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Lisää tietoa eväs­teis­tä löydät esi­mer­kik­si Wi­ki­pe­dias­ta.

Evästeiden käytöstä
Evästeitä käytetään tällä sivustolla alla kuvatuilla tavoilla. Valitettavasti useimmiten ei ole mahdollista estää evästeiden käyttöä ilman, että myös niiden mahdollistamat toiminnallisuudet estetään. Evästeiden käyttö onkin näin ollen suositeltavaa mikäli et ole täysin varma tarvitsetko niitä tai jos ne mahdollistavat palvelun jota käytät.

Tällä sivustolla käytössä olevat evästeet:

  • Sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet Näiden evästeiden avulla pidetään huolta sivuston perustoiminnallisuuksien kuten navigaation toiminnasta.
  • Lomakkeisiin liittyvät evästeet Kun lähetät viestin yhteydenotto- tai kommentointilomakkeelta, evästeet voidaan asettaa muistamaan tietosi, jolloin sinun ei tarvitse syöttää niitä uudestaan joka kerta.

Evästeiden käytön estäminen
Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista (lisätietoa löydät selaimesi ohje/help -valikosta). Huomioithan, että evästeiden käytön esto selaimen asetuksista vaikuttaa sekä tämän että muiden käyttämiesi sivujen toimintaan.

5 Tietojen käsittely ja käsittelijät
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin rekisterinpitäjälle ja hänen työntekijöilleen.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaises-ti. Sivuston ylläpitäjä huolehtii siitä, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

6 Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa.